Алтернативни простори за културни настани во Крива Паланка

Крива Паланка има неколку соодветно уредени простори за културни настани, но недостасувааталтернативни места каде ќе се одвиваат поразлични форми на уметничко изразување ипрезентирање. Главно недостасуваат мали сцени за камерни настани и за мултимедијални проекти, а имапотенцијали одредени постоечки локации да се уредат во нови алтернативни простори закултурни содржини, заклучија учесниците на јавната дебата, но и …

Алтернативни простори за културни настани во Крива Паланка Read More »